top of page

Werkhouding

​Wat kunt u van mij verwachten...

Voordat ik van start ga maak ik graag kennis met u. Wie bent u, welke wensen heeft u en op welke manier denkt u dat ik u hierbij het beste kan helpen. Ik geef u graag advies over de mogelijkheden en de te zetten stappen.


Ik heb ervaring in het geven van muziekles in het reguliere onderwijs. Wat u van mij mag verwachten is een professionele werkhouding, waarbij de sfeer die ik tracht te scheppen onder de leerlingen zich het beste laat omschrijven als een gezellige leerzame sfeer. Ik zorg ervoor dat iedereen scherp blijft en mensen die niet meekomen geef ik extra aandacht om de leercurve voor iedereen zo gelijk mogelijk te houden. Voor het groepsproces is het belangrijk dat leerlingen zich aan elkaar kunnen optrekken en vragen durven stellen. Ik creëer daarom zo veel mogelijk een open sfeer. Indien mensen afgeleid worden houd ik ze bij de les. De feedback die ik regelmatig ontvang is dat de leerlingen erg gemotiveerd zijn, het leuk vinden om les van me te hebben en dat ze me soms wel streng vinden. Maar dat is dan ook nodig!


Daarnaast is mijn specialisatie het geven van muzikaal onderwijs in het speciaal onderwijs. Ik ben ertoe opgeleid door middel van muziek aan de ontwikkeling (sociaal, cognitief, etc..) te werken van het kind. Samen bepalen we van tevoren welke ontwikkeldoelstellingen er zijn en op welk gewenst niveau de leerlingen moeten komen. Ik kan u daarbij adviseren wat binnen de mogelijkheden valt en samen met u een plan van aanpak opstellen om dit te bereiken. Binnen mijn lessen besteed ik veel aandacht aan samenwerking, luisteren naar elkaar, elkaar ondersteunen waar mogelijk, etc.. Daarnaast kan ik ook individuele muziekles of begeleiding geven.

bottom of page